Dejtingsida Som Är Helt Gratis Online

SIGNALÖVERFÖRANDE MÖTE


Resterande 10 procent består av så kallade icke kollagena proteiner alltså inga fibrer.Utan att vara klar osteoklaster lämnar dessa förstadier den hematopoetiska vävnaden och börjar cirkuleera som ett av många vita blodkroppar i blodet. Detta gör det än viktigare att argumentera för mer fysisk aktivitet hos ungdomar liksom att påpeka hur angeläget det är tillsammans kalciumtillförseln under tider när allt ytterligare dricker mindre samt mindre mjölk. Den moderna cellbiologin inneha kunnat visa att osteoblaster är ett slags benvävnadens Dr Jekyll och Mr Hyde. Microscopy Res Tech Kartläggandet bruten musgener har genast också lett mot att flera annorlunda ärftliga skelettsjukdomar hos människa kunnat kartläggas.


Metoden bygger på kunskapen om att det finns receptorer förut parathormon i osteoblaster. När väl detta skett kan kristallerna växa sig större även extracellulärt. Mutationen i Lrp5 tillåts till följd att Lrp5 blir överaktiv och signalerar ihållande, så kalld gain-offunction -mutation. Starka stimulatorer som parathormon samt 1,25 oh 2 -vitamin D3 stimulerar uttrycket av rankl samtidigt som opg-uttrycket minskar. Dessa nerver innehåller signalsubstanser såsom neuropeptider och katekolaminer. Perifert påverkar dessa neuron det sympatiska nervsystemet som därefter ute i skelettet verkar genom att noradrenalin aktiverar β-adrenerga receptorer på osteoblaster. Vid de ställen i skelettet såsom ska remodelleras, alternativt vid patologiska processer som är union med ökad benresorption, vandrar osteoklastprogenitorceller ut ur blodkärlen tillsammans en så kallad homing-process som är helt okänd skada som sannolikt påminner om de mer välkända för andra leukocyter, inklusive monocyter Figur 6. Det är tidiga osteoklastprogenitorer som ännu ej hunnit till det stadium då dom kan slå sig samman. Dessa foton är tagna av en cellodling därborta cellerna isolerats av mjälte och därefter stimulerats med m-csf och rankl inom fyra dagar. Kunskaperna har också lett till att hane nu genetiskt samt molekylärt kan belysa flera skelettsjukdomar, både sådana som leder till ökad bentäthet osteopetros Aktiva osteoblaster Osteoid Osteocyter Mineraliserad osteoid Inaktiva osteoblaster Lining cells Gestalt 1. Benvävnaden inom skelettet hos ett vuxen individ byggs ständigt om, remodelleras. De har ingen betydelse för benvävnadens struktur men det har visat sig att de kommer till användning den dag benet remodelleras.
Möss som saknar leptin eller receptorer förut leptin har högre benmassa än kontrollmössen. De befinner sig som ändceller inom en återvändsgränd såsom de inte kan lämna. En annan teknik för att förstå geners betydelse för benbildning är att på inavlade möss försöka finn gener som är associerade till bunt benmassa. De dålig fast i benet genom att speciella vidhäftningsmolekyler, så kallade integriner, uttrycks gällande osteoklasternas cellmembran inom den så kallde sealing zone Gestalt 4.


Förändringar av nivåerna bruten dessa hormoner kan ge upphov mot osteoporotiska tillstånd, odla kallade sekundär osteoporos och osteomalaci genomsnittlig mängd ben tillsammans dålig mineraliseringsgrad. Detta gäller både förut de ben såsom bildas via odla kallad enkondral benbildning Faktaruta 1 såsom de ben såsom bildas via odla kallad intramembranös benbildning Faktaruta 1. Det finns andra patienter som visserligen bildar flerkärniga osteoklaster skada dessa celler kan inte aktiveras. Mot de hämmande hör il-4, il, il-i2, il-i3, il-i8, γ-interferon γ-ifn och α-ifn. Vi har inom Umeå upptäckt att en familj bruten enzymer, så kallde cysteinproteaser, deltar inom osteoklastbildning.


Osteoklastbildning och benresorption styrs inte bara bruten systemiska hormoner utan även av lokala faktorer. Vi inneha kunnat visa att både osteoblaster samt osteoklaster har mrna budbärarrna för receptorer för neuropeptiden vasoaktiv intestinal peptid vipen av signalsubstanserna inom skelettala nerver. Det vi vet är att den fysiska belastningen är erforderlig på något fason. Det är angeläget inte minst gällande grund av att kunskaperna redan inneha lett till evolution av nya medicin för antiresorptiv hantering. Till dessa hör d-vitamin eller egentligen den till hormon omvandlade metaboliten 1,25 oh 2 -vitamin d3parathormon pthkönshormoner, tyroideahormon och kortison. Benvävnad bildas av osteoblaster som en ej mineraliserad osteoid....


189 190 191 192 193


Kommentarer:

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat av Frederik Engström